fbpx

„MGM BIZNES ” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź

e-mail: kontakt@glinianyzdroj.pl

tel. 508 196 492

Konto do wpłat:

Bank ING: 02 1050 1461 1000 0090 8015 9511

  /  Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY www.glinianyzdroj.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MGM Biznes Sp. z o.o.

ul. Dobra 727

34-642 Dobra

KRS: 0000675453

NIP: 7272812187
kontakt@glinianyzdroj.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________