fbpx

„MGM BIZNES ” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź

e-mail: kontakt@glinianyzdroj.pl

tel. 508 196 492

Konto do wpłat:

Bank ING: 02 1050 1461 1000 0090 8015 9511

  /  Badania

BADANIA NASZYCH NACZYŃ GLINIANYCH

Glina wykorzystana do produkcji naczyń do wody marki Gliniany Zdrój została przebadana pod kątem obecności chorobotwórczych drobnoustrojów oraz szkodliwych metali ciężkich. Obydwa te badania przeprowadzone przez niezależne laboratorium wykazały czystość zarówno mikrobiologiczną, jak i tą pod względem metali ciężkich. Daje to gwarancję bezpiecznego użytkowania.

W załączniku prezentujemy Państwu wyniki badań naszych naczyń przeprowadzone przez LABORATORIUM BADAWCZE J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

Próbka wody została pobrana z łódzkiej sieci miejskiej z kranu mieszczącego się w lokalu biurowym.

Badanie nr 1, to badanie wody wodociągowej pobranej bezpośrednio z kranu do sterylnych naczyń i dostarczonej niezwłocznie do stacji badawczej SANEPID-u.

Badanie nr 2, to badanie wody wodociągowej, która przez dobę była uzdatniana w naczyniu glinianym marki Gliniany Zdrój, po czym została przelana do sterylnych naczyń i niezwłocznie dostarczona do stacji badawczej SANEPID-u.

Różnice parametrów fizyko-chemicznych po uzdatnieniu wody w naczyniu glinianym Gliniany Zdrój:

1. Zwiększył się nieznacznie odczyn alkaliczny wody.
2. Zawartość wolnego chloru w wodzie z 0,17 mg/l (norma 0,3) zmniejszyła się poniżej 0,05 mg/l, czyli praktycznie w granicach błędu pomiarowego.
3. Spadła zawartość wapnia z 67 mg/l do 48 mg/l.
4. Wzrosła zawartość magnezu z 7,2 mg/l do 11,6 mg/l.
5. Wzrosło nasycenie sodem z 6,3 mg/l do 9,4 mg/l.

Reszta parametrów nie zmieniła się, lub zmieniła się w zakresie błędu pomiarowego.

Różnice parametrów bakteriologicznych po uzdatnieniu wody w naczyniu glinianym Gliniany Zdrój:

1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody spadła ze 112 z próbki wodociągowej* do 0 (zera) w próbce odstałej 24 godz. w naczyniu marki Gliniany Zdrój.

* Drobnoustroje w wodzie wodociągowej na ogół konsekwencją rozwijania się flory bakteryjnej na wylewce kranu, dlatego przed pobraniem wody do badań zaleca się zdezynfekować środkiem antyseptycznym końcówkę kranu.